Ebeltoft Marineforening

Ebeltoft Marineforening er en ”soldaterforening” for tidligere og nuværende orlogsgaster og andet personel fra Søværnet, som samtidig er åben som en maritim forening for alle med tilknytning til det maritime.
 

Foreningens formål er:

At styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget, eller har haft en ansættelse til søs.

Det er ikke en forening, man kan melde sig ind i, men en forening, man kan søge optagelse i ved udfyldelse/indsendelse af en optagelsesblanket, der derefter vurderes af bestyrelsen.

 

Som medlemmer af foreningen kan optages:

Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i Søværnets eller Marinehjemmeværnet.
Mænd og kvinder, der har gjort eller gør tjeneste i Handelsflåden.
Mænd og kvinder der ernærer sig eller har været beskæftiget ved erhvervsfiskeri.
Mænd og kvinder, der nærer interesse for Søværnet, søfarten og dermed beslægtede erhverv, og som iøvrigt har nærmere tilknytning dertil !

Sidstnævnte kan eksempelvis være, hvis man er udlært bådebygger/skibstømrer, men ikke har aftjent værnepligt, eller er ansat i et rederi og ikke har aftjent værnepligt. Det kan eksempelvis også være ansøgere, der af historiske familietraditioner har tilknytning til Søværnet fra en tid, hvor der var mange flere værnepligtige i Søværnet. Ansøgere, der søger optagelse i henhold til sidstnævnte, bliver altid bedt om skriftligt at begrunde, hvori ens interesse og nærmere tilknytning består.

Ebeltoft Marineforening er en afdeling under Danmarks Marineforening, der på landsplan tæller 75 selvstændige Marineforeninger (afdelinger) med tilsammen ca. 9.000 medlemmer.

Ebeltoft Marineforening er stiftet den 28. februar 1917 og har gennem alle årene været nært knyttet til Havnen og livet på Havnen, især Ebeltoft Fiskeriforening.

I 1992 erhvervede foreningen ejendommen Stockflethsvej 7, hvor der ved en stor frivillig arbejdsindsats blev indrettet foreningens nuværende klubhus, ”Marinestuen”, der i sig selv er et helt lille maritimt museum. I tilknytning til Marinestuen er indrettet ti 15-m. skydebaner, hvor foreningens skytter afvikler såvel træningsskydninger som konkurrencer.

I anledning af befrielsen efter den tyske besættelse 1940-45 rejste foreningen i 1946 den mindesten, der står på trekanten mellem Havnevej og Stockflethsvej. Stenens inskription bærer tre datoer: 29.-8.-1943 (Den Danske Flådes sænkning af egne skibe for at de ikke skulle falde i tyskernes hænder), 6.-6.-1944 (invasionen i Normandiet) og 5.-5.-1945 (Freden).

Foreningen vedligeholder hvert år den gamle maritime tradition fra danske søkøbstæder med at lade Sluppen ”sejle” gennem byens gader.
Foreningens sangkor, Slupkoret, er stærkt efterspurgt, og underholder med sine maritime sange ved mange forskellige lejligheder.

Foreningen ejer to travaljer, hvormed der dyrkes ugentlige travaljeroninger i sommerhalvåret.

Foreningen har et ”internt” foreningsliv med kammeratskabsaftener med maritime film/foredrag samt andre faglige og festlige sammenkomster.

 

Se mere på foreningens hjemmeside: www.marineforeningen-ebeltoft.dk
Se Danmarks Marineforenings hjemmeside på: www.marineforeningen.dk

Formand: Erich Heiner Franzen.

Kontaktpersoner:
Næstformand Frank Heede. 23 46 57 22, e-mail: flheede@hotmail.com
Sekretær Peter Brøgger. 40 71 05 09, e-mail: peterbrogger@hotmail.com

 

Tilbage