Fiskerihavnens Maritime Foreningshus

Vestervej 17, 8400 Ebeltoft

Formål

At drive Fiskerihavnens Maritime Foreningshus på folkeoplysningens vilkår som et fælles foreningshus for foreninger med et almennyttigt sigte og tilknytning til kystkulturen og/eller Fiskerihavnsområdet i Ebeltoft. Derfor skal FMF til enhver tid optage nye medlemmer, som dokumenteret har sit virke med udgangspunkt og indhold omkring det maritime miljø i Fiskerihavnen i Ebeltoft.

Virke

Fiskerihavnens Maritime Foreningshus er  samlingssted for Foreningen Ålekvasen Rigmor,  Foreningen Havhaver i Syddjurs, Paketbåden Skødshoved og Ebeltoft Amatør- og fritidsfiskerforening.

Fiskerihavnen er de fire foreningers udgangspunkt for aktiviteter til lands og til vands på Ebeltoft Vig, både i forhold til havets ressourcer og formidling af kystkultur.

Anden relevant oplysning

Alle er velkomne til at kigge inden for i Foreningshuset og se, når der arbejdes med maritimt håndværk. Man kan altid få en god snak, se gamle marinemotorer eller udstillingsplancher om Havnens historie.

Kontakt:

Formand for husrådet for Foreningshuset: Torkild Pugh, tlf. 4010 0006, mail: pugh-ebeltoft@post.tele.dk

Links:

www.aalekvasen-rigmor.dk   www.havhaven-ebeltoft.dk   www.veteranskibet.dk   www.amatorfisker.dk

Tilbage