Havhaven Ebeltoft Vig

Hvad er en havhave?

Havhaverne kan ses som en parallel til kolonihaver på landjorden, nu blot nyttehaver til søs, hvor havhavbrugerne kan dyrke friske, marine råvarer til egen husholdning.

Formål:

At etablere og drive Havhaven Ebeltoft Vig samt deltage i aktiviteter og projekter vedrørende Ebeltofts sejlende kulturarv, herunder anvendelse af Fiskerihavnen i Ebeltoft som landings- og håndteringsplads for Havhavens afgrøder. Foreningens stiller vederlagsfrit sin viden og erfaring til rådighed.

Virke:

  • skabe et aktivt, fagligt miljø omkring drift af Havhaver med bæredygtig produktion af skaldyr og tang gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en bred medlemskreds med kendskab bl.a. til produktionsmetoder, produkter, vedligehold og forædling af marine råvarer.
  • deltage aktivt i lokalsamfundet, herunder samarbejde med foreninger, institutioner og erhvervsliv om udnyttelse af potentialet i Havhaverne samt medvirke til at udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i ”Havhaven Ebeltoft Vig” og livet omkring Fiskerihavnen og på havet.
  • indgå i andre sammenhænge med viden og erfaring om produktion af sunde og bæredygtige marine råvarer samt forædling af produkterne, hvor bl.a. lokale Havhaver og kystkulturens aktører kan være bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter i og uden for Syddjurs Kommune.

Anden relevant oplysning om Foreningen

Medlemmernes  udbytte og bidrag:

  • Friske, marine råvarer fra egen nyttehave til søs – økologi og sund ernæring
  • Det sociale element, ”kolonihavekulturen” krydret med friluftsliv og naturoplevelser
  • Det miljømæssige, grøn profil, bæredygtighed, positiv effekt på havmiljøet (fjerner fosfor/kvælstof) og høj biodiversitet
  • Det kystkulturelle, bevare det autentiske fiskerihavnsmiljø og medvirke til at sætte de gamle, bevaringsværdige fiskerifartøjer i spil

Foreningen er partner i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus på Vestervej 17, 8400 Ebeltoft.

Kontaktoplysninger:

Hjemmeside: www.havhaven-ebeltft.dk

Formand Thorkild Hansen, tlf. 4036 4739, mail: thoka@post10.tele.dk

Kasserer Erling Engelhardt,  tlf.  2099 3876, mail: erling.engelhardt@gmail.com

Tilbage