Havnekontor

 

Havnekontoret for Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn ligger centralt mellem fiskerihavnen og lystbådehavnen og lige overfor toiletbygningen.

Da havnen ikke råder over selvbetjeningsautomater til betaling for havneleje og til køb af strøm samt bad, så opfordres alle til at henvende sig til havnekontoret straks efter ankomst.

Er du forhindret i at komme ind på havnekontoret indenfor åbningstiderne, så kontakt evt. havnefogeden på tlf. +45 20335987 så vi evt. kan finde en ordning. 

Det er også i havnekontorbygningen, at du finder sejlerrummet for gæstesejlere.

På p-plads arealet ved havnekontoret findes også parkeringsmuligheder for autocamper samt andre køretøjer, der måtte have brug for el-ladning.

Ligeledes forefindes udslagsvask til tømning af spildevandstanke også ved miljøstationen overfor havnekontoret.

På havnekontoret kan kort købes til el-stander, hvis du skulle have brug for at få ladet batterierne op.