Hold opsyn

Når du har en båd liggende i Ebeltoft Lystbåde- og fiskerihavn, så er det vigtigt at du jævnligt tjekker din båds fortøjning, lænsepumpe, fender m.v. Alt i alt for at sikre din båd ikke lider overlast.

Det er vigtigt, at båden holdes i god og forsvarlig stand, således risikoen for evt. forlis eller skade på båden/tredjemands ejendom minimeres.

Er uheldet ude, så kan det ende fatalt, hvilket kan medføre store ekstra omkostninger til bekæmpelse af forurening, redning, bjergning og/eller deponering. 

Så derfor opfordre vi alle brugere af havnen til jævnligt at føre tilsyn med jeres både i havnen.

 

 

Opstår der problemer med din båd af mere alvorlig karakter, så giv besked på havnekontoret hurtigst muligt, så evt. foranstaltninger kan iværksættes.