Miljøstation

På havneområdet, lige overfor havnekontoret, finder du miljøstationen, hvor du kan aflevere tomme flasker, pap/papir, restaffald, spildolie, oliefilter, batterier m.m. Olieprodukterne skal tømmes over i opsamlingstanken, der står i oliecontaineren, mens øvrige produkter fordeles efter skiltningen.

Endvidere kan kemiske toiletter ligeledes tømmes i den dertil indrettede aftømningsvask.

For både med faste holdingtanke så har Ebeltoft Havn ikke fast/mobilt tømningsanlæg. Ved akut ønske om tømning kan vi bl.a. henvise til havne der råder over sådanne anlæg for tømning.

Vi skal gøre opmærksom på, at miljøstationen primært er for havnens gæster.