Besejling

Besejling:

Oversigtskort

Havnen kan besejles dag og nat

(klik her for matrikelkort)

56° 11´6 N / 10° 40´5 E   Søkort 112

 

Vælger man at lægge ind her anbefales det, at man fra SB-mærket, der afmærker N-siden af Sandhagen, styrer 92° rv, indtil man kommer op til SB og BB-mærkerne der afmærker den gravede rende til Trafikhavnen. Denne indsejlingslinie er afmærket med grøn fyrlinie, hvor forfyret står på bastionen midt på dækmolen syd for Fregatten Jylland.

Vanddybden i Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn fremgår af sidestillet kort over havnen.