Udlån af havnearealer til arrangementer

Havnen er til for at blive brugt

Du har mulighed for at bruge havnens arealer til udendørsarrangementer.

Ebeltoft Havn ønsker at støtte initiativer og arrangementer for på den måde at bidrage til udvikling og aktivitet på havneområdet. Så hvis du har en idé, der er interessant for kommunen og åben for alle, må du gerne låne pladserne på havnen. Du kan dog ikke reservere havnens arealer til private sammenkomster.

Det er en betingelse for lån af arealer at arrangementet er havnerelateret og med et maritimt indhold

Eksempler på arrangementer der kan søges om:

  • havneforeningsarrangementer
  • sejlsportsstævner
  • maritime arrangementer
  • havnetræf
  • maritimt byttemarked
  • havnefest
  • kuttertræf
  • maritime håndværk

Ansøgning om arrangement på havnen

Du skal have tilladelse, før du kan afholde udendørs arrangementer på offentlige arealer, Du skal sende en ansøgning senest 6 uger før arrangementet.

Ansøgning om tilladelse til arrangementer på Ebeltoft Havn

Ansøgningen sendes til: ebeltofthavn@syddjurs.dk

 

Hvem kan låne et areal og hvilke arealer må benyttes:

Udlån af havnearealer til arrangementer 

Regler når du låner et offentligt areal: 

Retningslinjer for arrangementer på havnen